Navigation menu

Vörös foltok a kezeken hámoznak és megrepedeznek

Az erkélyen s a zenekari üléseken csak néhányan várakoztak, s a félig felgyújtott csillár gyér világánál szinte elvesztek a vörös bársonyszékek közt. Árnyék borította a függönyt, amely olyan volt, mint valami nagy piros folt; a legkisebb zaj sem hallatszott a színpadról, még nem gyúlt ki a rivalda, s a muzsikusok kottatartói összevissza állottak.

Csak fönt zsibongott a lárma, a karzaton, a boltozatos mennyezet alatt, amelyen csupasz nők és gyermekek röpködtek a gáztól zöld égben; kacagás csendült a szüntelen zsivajból, főkötős és sipkás fejek sorakoztak lépcsőzetesen az arannyal keretezett széles, kerek nyílások alatt.

Időnként bejött a szorgos jegyszedőnő, kezében jegyekkel; most éppen egy urat meg egy hölgyet tuszkolt előre, kik letelepedtek. A férfi frakkot viselt, az asszony sovány, görnyedt volt, s tétován tekingetett körül.

Kél fiatalember jelent meg a zenekari helyen. Állva maradtak, szemlélődtek.

  • ÉMILE ZOLA: NANA
  • KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: FÜRDÉS
  • Pikkelysömör babérlevél kezelése

Bátran hagyhattad volna, hogy elszívjam a szivaromat. Egy jegyszedőnő ment arra. Elhallgattak egy percre; felnéztek s a páholyok homályát fürkészték. De a zöld kárpit még jobban elhomályosította a páholyokat. Lent, az erkély alatt, a földszinti páholyokra vak sötétség borult.

Pigmentfoltok elhalványítása - krémekkel, otthon

Az erkélypáholyok közül csak egyetlenegyben ült egy kövér nő, nekidűlve a könyöklő bársonyának. Jobbra-balra, a magas oszlopok között, a hosszú rojtos függönyökkel díszített proszcéniumpáholyok üresen maradtak. A fehér és aranyszínű terem, melynek díszét a belekeveredő élénk zöld szín csak jobban emelte, homályba veszett a nagy kristálycsillár bágyadt világánál, mintha finom por töltötte volna meg. Ó, attól ugyan nem kell félnünk, hogy Lucy nagyon korán talál jönni.

Könnyű ásítást fojtott el; majd megszólalt némi hallgatás után: - Szerencséd van, hogy éppen most látsz először bemutató előadást A Szőke Venus lesz az esztendő eseménye. Már fél éve beszélnek róla. Ó, öregem, micsoda zene! Bordenave, aki pedig érti a mesterségét, a kiállításra tartogatta.

Hector áhítattal hallgatta. Aztán megkérdezte: - Ugye ismered Nanát, az új csillagot, aki Venust játssza? Kezdődik már megint! Több mint húsz emberrel találkoztam, s mind Nanáért nyaggatott. Mit tudom én! Hát vörös foltok a kezeken hámoznak és megrepedeznek én Párizs valamennyi leányzóját? Nanát Bordenave fedezte fel.

vörös foltok a kezeken hámoznak és megrepedeznek vörös foltok a fejbőrön

Szép kis szerzet lehet! Fauchery lecsendesült. De a terem üressége, a csillár félhomálya, a suttogó hangoktól, ajtócsapkodástól visszhangzó templomi áhítat kihozta sodrából.

Én megyek Lent talán megtaláljuk Bordenave-ot. Tőle majd megtudunk egyet-mást. Lent, a márványkockákkal kirakott nagy előcsarnokban, hol a jegyeket vizsgálták, már szállingózott a közönség. A három nyitott rácsos kapun látni lehetett a körutak lüktető életét, melyek csak úgy ragyogtak, hullámzottak a szép áprilisi estén.

Robogó kocsik álltak meg hirtelen, ajtók csapódtak hangosan; a színházlátogatók kis csoportokban jöttek, megálltak a jegyvizsgálók előtt, aztán fölhaladtak a hátul nyíló, kettős lépcsőn, hol ringó csípővel el-elmaradoztak a nők. A gáz vakító fényében, e fakó, csupasz teremben, melyből a fogyatékos empire stílusú díszítés kartonpapíroszlopos templomcsarnokot hamisított, óriási sárga plakátok virítottak, ökölnyi fekete betűkkel; mind a Nana nevét kiabálta.

Férfiak olvasták, mintha fennakadtak volna rajta, amint arra haladtak, mások az ajtókban csevegtek, s elállták az utat. A jegypénztár mellett széles, borotvált arcú, vastag férfi felelgetett nyersen a jegyekért tolakodóknak. De az igazgató már észrevette.

vörös foltok a kezeken hámoznak és megrepedeznek olaj pikkelysömör kezelésére

Ma reggel megnéztem a Figaró-t. Különben sem ígértem semmit. Aztán, hogy másra terelje a beszédet, bemutatta unokatestvérét, Hector de la Faloise-t, egy fiatalembert, aki Párizsba jött, hogy befejezze tanulmányait. Az igazgató egyetlen szempillantással felmérte az ifjút. De Hector megilletődve figyelte. Ez hát Bordenave, a nőcsiszár, ki úgy bánik a fehérnéppel, mint valami fegyházfelügyelő, s örökké valami újdonságon töri a koponyáját. Ez a kiabáló, köpködő, combjait verdeső cinikus, ez a zsandárlélek!

Module:R:ErtSz/data/sandbox

Hector jónak látta, hogy valami kedveset mondjon neki. Bordenave nyugodtan félbeszakította egy vaskos mondással, mint aki kereken meg szokta mondani a magáét: - Mondja: bordélyházam.

Elek a zsibbasztó és tompa délutánon elaludt, ültő helyében. Mire fölébredt, már este volt, — haldokló violafénnyel — senki se ült az elsőosztályú fülkében. A vonat alacsony falak közt rikkantott és ugrált, egy közeledő állomás előtt, annak a városnak az aljában, melynél át kellett szállnia, hogy a legközelebbi gyorssal hazautazzon.

Fauchery helyeslően kacagott, la Faloise-nak pedig torkán akadt a bók: ugyancsak meghökkenve állt ott, s váltig erőlködött, hogy olyannak lássék, mintha élvezné a megjegyzést.

Az igazgató elrohant, hogy kezet fogjon egy színikritikussal, akinek rovata nagy tekintély volt. Mire visszajött, la Faloise megemberelte magát. Félt, hogy falusi tuskónak nézik, ha mindenen megütközik.

A fiatalember legott hozzátette: - Ó! Igazi fatuskó! Hisz azt se tudja, hova rakja kezét-lábát. La Faloise kissé elpirult. Nem tudta mire vélni a dolgot.

BÉLA, A BUTA

Csak hebegett: - A világért se mulasztottam volna el a mai bemutató előadást. Tudom, hogy az ön színháza Ezalatt Fauchery nyugodtan nézegette a belépő hölgyeket.

Midőn látta, hogy unokatestvére elképedve áll ott, s nem tudja, nevessen-e vagy mérgelődjék, segítségére sietett. Maga meg, öregem, ne alakoskodjék itt. Ha a maga Nanája se énekelni, se játszani nem tud, akkor felsül vele, punktum. Attól félek, hogy így lesz!

Ej, de nagy csacsi vagy, fiacskám! Nanában egyéb van, a teremtésit! Olyasmi, ami mindent pótol. Megszimatoltam én azt, megvan vörös foltok a kezeken hámoznak és megrepedeznek benne nagyon; vagy ha nincs, hát akkor igazán pocsék orrom van Meglátod, meglátod, elég, ha kijön, s az egész ház oda lesz! Felemelte vastag kezét, mely remegett a lelkesültségtől; aztán megkönnyebbült, abbahagyta a kiabálást, s csak magában dünnyögött: - Hej, de sokra viszi még, teringettét, de sokra viszi még!

Micsoda bőr, ó, micsoda bőr! S mivel Fauchery vallatóra fogta, engedett s elmondott róla egyet-mást, persze vaskos kifejezésekkel, melyek zavarba hozták Hector de la Faloise-t.

  1. Járt nálunk egy amerikai.
  2. The Project Gutenberg eBook of Béla, a buta by Dezső Kosztolányi
  3. Он хотел было отпустить ее и это людское море, и его волны швыряли их вперед и назад.
  4. Module:R:ErtSz/data/sandbox - Wiktionary

Amikor megismerte Nanát, elhatározta, hogy utat tör neki. Éppen akkor keresett egy Venust. Maga nem sokat veszkődött egy-egy nővel; jobban szerette mindjárt a közönség nyakába sózni.

vörös foltok a kezeken hámoznak és megrepedeznek vörös foltok az orr kezelés körül

Csak az volt a baj, hogy ennek a nagy lánynak a hirtelen betoppanása föllázította az egész bódéját. Rose Mignon, a csillaga, elsőrangú színésznő, pompás énekesnő, szörnyen dühös volt, mert megérezte a vetélytársat, s mindennap azzal fenyegetőzött, hogy faképnél hagyja. Aztán, micsoda ribillió a színlap miatt, jóságos Isten!

Végre rászánta magát, hogy egyforma betűkkel nyomatja a két színésznő nevét. Vele ugyan nem lehet sokat okoskodni! Ha valamelyik kis nőcske, ahogy nevezni szokta őket, Simonne vagy Clarisse, nem járt a kedvében, egyszerűen jól hátulján rúgta.

Másképp lehetetlen velük boldogulni. Árulta őket, tudta, melyik mit ér, a sok lolyója!

vörös foltok a kezeken hámoznak és megrepedeznek hogyan lehet megszabadulni a pikkelysömörtől a népi módszerrel